Sidebar

Idioma

Menú principal

assi

Varia 2. Polémiques et discussions

Brak tłumaczenia

Varia 2. Polémiques et discussions
Varia 2. Polemiki i dyskusje

Varia 2 Polémiques et discussions Le volume Varia 2. Polémiques et discussions, (Wydawnictwo Literackie, Cracovie, 2004) contient les textes de Gombrowicz qui ont suscité des débats importants.
Ces polémiques sont présentées avec les réponses de ses contradicteurs.
Les textes de Witold Gombrowicz figurent en caractères gras.


Les références entre parenthèses renvoient aux volumes des Œuvres complètes de Witold Gombrowicz, Wydawnictwo Literackie (WL XII, XIII ou XIV), Cracovie 1995-1997, et à l’édition française de Varia, Christian Bourgois Editeur 1978,1989 (Bourgois I ou Bourgois II).

 • O stylu Zofii Nałkowskiej (WL XII, p.205)
  A propos du style de Zofia Nałkowska
  • Co nas bardziej interesuje : dzieło czy twórca ?, Z. Norblin-Chrzanowska (WL XII, p.210)
   Qu’est-ce qui nous intéresse : l’œuvre ou le créateur ? par Z. Norblin-Crzanowska
  • I tak i nie. O literaturze, czytelnikach i krytykach,Wacław Grubiński (WL XII, p.214)
   Et oui et non. A propos de la littérature, des lecteurs et des critiques, par W. Grubiński
  • Grube nieporozumienie (WL XII, p.219)
   Un malentendu grossier (Bourgois II, p.286)
  • Zakończenie dyskusji, Z. Norblin-Chrzanowska (WL XII, p.219)
   La fin de la discussion, par Z. Norblin Chrzanowska
  • I tak i nie. Fason wysublimowany, W. Grubiński (WL XII, p.227)
   Et oui et non. Une manière sublimée, par W. Grubiński
  • Groteska i urojenia (WL XII, p.232)
   Le grotesque et les illusions (Bourgois II, p.281)
 • List otwarty do Brunona Schulza (WL XII, p.248)
  Lettre ouverte à Bruno Schulz (Bourgois II, p.292)
  • Do Witolda Gombrowicza, Bruno Schulz (WL XII, p.251)
   A Witold Gombrowicz, par B. Schulz
  • Do Brunona Schulza (WL XII, p.258)
   A Bruno Schulz (Bourgois II, p.296)
 • Łańcuch szczęścia, Jan E. Skiwski (WL XII, p.262)
  La chaîne de bonheur, par J. E. Skiwski
  • Łańcuch nietaktów (WL XII, p.267)
   La chaîne de gaffes (éd. Bourgois II, p.301)
  • Spór o doktorową. Rozwichrzone problemy dyskusji literackiej, Andrzej Pleśniewicz (WL XII, p.267)
   La querelle autour de la femme du docteur. Problèmes échevelés de la discussion littéraire, par A. Pleśniewicz
 • [Polemika dotycząca artykułu W. Gombrowicza Przeciw poetom]
  Polémique concernant l’article de W. Gombrowicz Contre les poètes]
  • List do Gombrowicza, Czesław Miłosz (WL XIII, p.180)
   Lettre à Gombrowicz, par Cz. Miłosz
  • Tym razem w obronie poetów, Józef Łobodowski (WL XIII, p.187)
   Cette fois-ci, en défense des poètes, par J. Łobodowski
  • Jeszcze w obronie poetów, Wit Tarnawski (WL XIII, p.201)
   Encore une défense des poètes, par W. Tarnawski
  • Jeszcze w obronie poetów, Natalia Zarembina (WL XIII, p.206)
   Encore une autre défense des poètes, par N. Zarembina
  • List do redakcji Kultury Alejandro Rússovicha (WL XIII, p.212)
   Lettre à la rédaction de Kultura d’A. Rússovich
  • « Przeklęte zdrobnienie znowu dało mi się we znaki ». Obrońcom poetów w odpowiedzi (WL XIII, p.215)
   « Le maudit rapetissement m’assailli de nouveau ». En réponse aux défenseurs des poètes (Bourgois II, p.318)
 • [Dyskusja avec E.M.Cioran]
  • Dogodności i niedogodności wygnania, E. M. Cioran (WL XIII, p.244, tłumaczenie z francuskiego na polski W.Gombrowicza)
   Avantages et désavantages de l’exil, par E. M. Cioran, traduction du français en polonais de W. Gombrowicz)
  • Komentarz (WL XIII, p.249)
   Commentaire
 • [Polemika W. Gombrowicza z Czesławem Straszewiczem]
  [Polémique de W.Gombrowicz avec CzesławStraszewicz]
  • Pióra w ukropie, albo strach nami rządzi, Cz. Straszewicz (WL XIII, p.255)
   Plumes dans l’eau bouillante ou la peur qui nous gouverne, par Cz. Straszewicz
  • Refleksje na marginesie Straszewicza (WL XIII, p.272)
   Réflexions en marge de Straszewicz
 • [W związku z wystawieniem Ślubu w Paryżu, dialog Lucien Goldmanna z Autorem ]
  [A propos de la création du Mariage à Paris, dialogue avec Lucien Goldmann et l’auteur]
  • Krytyka nic nie zrozumiała, L. Goldmann (WL XIV, p.24)
   La critique n’a rien compris, par L. Goldmann
  • Jaki jest sens Ślubu (WL XIV, p.29)
   Quel est le sens du Mariage ? (Bourgois I, p.177)
 • [Wokół pobytu W. Gombrowicza w Berlinie
  [A propos du séjour de W. Gombrowicz à Berlin]
  • Gombrowicz w Jordanie, Stanisław Zieliński (WL XIV, p.137)
   Gombrowicz dans le Jourdain, par St. Zieliński
  • O dystansie, czyli rozmowa z mistrzem, Barbara Witek-Swinarska (WL XIV, p.143)
   A propos de la distance ou la conversation avec le maître, par B. Witek-Swinarska
  • List do Gombrowicza, Ludwik Hieronim Morstin (WL vol.XIV, p.151)
   Lettre à Gombrowicz de L. H. Morstin
  • Pokajanie Picassa i zdrada Gombrowicza, Konstanty A. Jeleński (WL XIV, p.154)
   Le repenti de Picasso et la trahison de Gombrowicz, par K. A. Jeleński
  • Renesans w pełni, Londyńczyk [Juliusz Mieroszewski] (WL XIV, p.158)
   En pleine Renaissance, par le « Londonien » [J.Mieroszewski]
  • List do redakcji Kultury z 18 X 1963 (WL XIV, p. 163)
   Lettre à la rédaction de Kultura du 18.10.1963
  • Redakcja Życia Literackiego , list z 18 X 1963 (WL XIV, p.163)
   A la Rédaction de Życie Literackie , lettre du 18.10.1969
  • Gombrowicz, Edm. (WL XIV, p.164)
   Gombrowicz, par Edm.
  • Mecenat. Czyli zdrada Gombrowicza, Józef Jenne (WL XIV, p.166)
   Le mécenat. De la trahison de Gombrowicz, par J. Jenne
  • Posłuchajcie Jeleńskiego, Stanisław Zieliński (WL XIV, p.171)
   Ecoutez Jeleński, par St. Zieleński
  • Na tropach niemieckiej dywersji i penetracji. Czy jeden tylko dr Sitko ?, Karol Lewkowicz (WL XIV, p.174)
   Sur les traces de la diversion et de la pénétration allemande. Docteur Sitko est-il seul ? par K. Lewkowicz
  • Emigrant, « Hamilton » [Jan Zbigniew Słojewski] (WL XIV, p.177)
   L’émigrant, par « Hamilton » [J. Z. Słojewski]
  • Kosztem zniesławienia polskiej kultury, Marian Atom (WL XIV, p.180)
   Au prix de diffamation de la culture polonaise, par M. Atom
  • Gombrowicz w Berlinie, « Londyńczyk » [Juliusz Mieroszewski] (WL XIV, p.181)
   Gombrowicz à Berlin, par le « Londonien » [J. Mieroszewski]
  • Pan Witold Gombrowicz, Barbara Witek-Swinarska, wraz z komentarzem od redakcji (WL XIV, p.183)
   Monsieur Witold Gombrowicz, par B. Witek-Swinarska, avec le commentaire de la rédaction
  • Szlachetność plotki, Krzysztof T. Toeplitz (WL XIV, p.186)
   La noblesse de la rumeur, par K. T. Toeplitz
  • Zasłona dymna patosu i zakłamania wokół berlińskiego stypendium. Na tropach niemieckiej dywersji i infiltracji, Zygmunt Bylina (WL XIV, p.190)
   Le pathéthique et l’hypocrisie en écran de fumée à propos de la bourse berlinoise. Sur les traces de la diversion allemande et de l’infiltration, par Z. Bylina
  • List do redakcji Kultury ze stycznia 1964 (WL XIV, p.204)
   Lettre à la rédaction de Kultura, de janvier 1964
 • [Polemika na łamach londyńskich Wiadomości]
  [Polémique dans les Wiadomości de Londres]
  • Karpie w proszku (WL vol. XIV, p.206)
   A propos de carpes en poudre (Bourgois I, p.131)
  • « Atak », Barbara Szubska (WL XIV, p.209)
   « Attaque », par B. Szubska
  • « Kontratak » (WL XIV, p.213)
   « Contre-attaque »
  • « Kontr-kontratak », Barbara (Baśka) Szubska (WL XIV, p.219)
   « Contre-contre-attaque » par B. Szubska
  • Do redaktora Wiadomości, Fryderyk Goldschlag (WL XIV, p.223)
   Au rédacteur des Wiadomości, par F. Goldschlag
  • Gombrowicz zaliczony do klasyków, Zdzisław Kosiński (WL XIV, p.225)
   Gombrowicz considéré comme un classique, par Z. Kosiński
  • W związku z « Atakiem » Baśki na Witolda, Lidia Zakrzewska (WL XIV, p.230)
   A propos de l’« Attaque » de Baśka contre Witold, par L. Zakrzewska
  • Brawo, brawo, po trzykroć brawo !, Witold A. Zwoliński (WL XIV, p.238)
   Bravo, bravo, trois fois bravo !, par W. A. Zwoliński
  • Nie spotkaliśmy jeszcze Polaka..., Henryk Z. Komar, L. J. J. Mikuszewski, M. Prugar, J. Dmochowski, Henryk Mączyński (WL XIV, p.240)
   Nous n’avons pas encore rencontré un Polonais…, par H. Z. Komar, L. J. J. Mikuszewski, M. Prugar, H. Mączyński
  • Pojedynek słonia z mrówką (widziane okiem sceptyka), Maria Zagrodzka (WL vol., p.242)
   Le duel de l’éléphant et de la fourmi (vu par l’œil sceptique), par M. Zagrodzka
  • Z pobłażaniem..., S. G. Mazurkiewicz (WL XIV, p.247)
   Avec indulgence…, par S. G. Mazurkiewicz
   Depesza od W. Gombrowicza do redakcji Wiadomości (WL XIV, p.248)
   Dépêche de W.Gombrowicz à la rédaction des Wiadomości
  • Nie jestem « tępakiem », Henryk Piekarski (WL XIV, p.249)
   Je ne suis pas un « abruti », par H.Piekarski
  • Moje ja na « Dzikich Polach », Adam Szyper (WL XIV, p.252)
   Mon moi dans les « Champs sauvages », par A. Szyper
  • « Dzikie Pola » czy « Szczelnie Zamknięty Pokój » ?, Maria Paczowska (WL XIV, p.255)
   « Champs sauvages »” ou la « Chambre hermétiquement close » ?, par M.Paczkowska
  • Do redaktora Wiadomości ! Koniec harców na « Dzikich Polach » (WL XIV, p.259)
   Au rédacteur des Wiadomości ! La fin des caracoles dans les « Champs sauvages »